zvetlana mandruta anghelLect.univ.dr. Zvetlana Mândruţa ANGHEL
Decan
Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara îşi primeşte actorii educaţionali, studenţi, masteranzi şi cadre didactice, sub auspiciile sărbătoririi a 10 ani de la acreditarea acesteia, prin Hotărârea Guvernului României nr. 944/11.09.2002.

Cu o istorie bogată, Facultatea de psihologie a depăşit momentele dificile, s-a dezvoltat, şi-a conturat propriul ei profil şi spaţiu de exprimare pe piaţa ofertelor educaţionale locale, zonale şi naţionale.

Recunoaşterea şi în medii educaţionale internaţionale îşi are originea în contactele informale între cadre didactice ale facultăţii de psihologie şi parteneri din organizaţii din Austria, Olanda, Republica Moldova, Serbia. Astăzi, studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de psihologie sunt prezenţi prin contracte de parteneriat cu universităţi sau alte instituţii din Franţa, Germania, Grecia, Italia, Spania, prin mobilităţile programului Erasmus, sau prin contacte directe.

Viaţa Facultăţii de psihologie este creaţia unui colectiv de cadre didactice şi studenţi, care au pus împreună pe toată perioada de existenţă, de la înfiinţare până astăzi, nevoia, dorinţa şi priceperea de a îmbogăţi spaţiul psihologiei în zona de vest a ţării.

Animaţi de cunoaşterea vieţii psihice umane, au trecut pragul facultăţii noastre, şi o fac şi în acest an, cele mai diverse categorii de persoane, privind profesia anterioară şi vârsta lor cronologică. Studenţii de astăzi ai Facultăţii de psihologie, au motivaţii serioase care rezidă din interferenţa specificului nostru cu alte formări din domeniul socio-uman, dar care diferă printr-un oarecare mister al psihismului uman. Pentru acest motiv îi încurajam pe studenţii facultăţii noastre să participe activ, prin metode didactice actuale, la travaliul de a participa la dezlegarea misterului cunoaşterii, prin oferta educaţională teoretică, dar mai ales prin valenţele practicii.

Facultatea de psihologie oferă astăzi, programe de studii compatibile cu alte universităţi din sistemul naţional de învăţământ sau din afara ţării. Iată de ce mobilitatea creditelor transferabile oferă oportunitatea deplasării studentului, în funcţie de decizia iniţială sau de opţiunea pe parcursul formării, de la o facultate la alta sau de la o universitate la alta, ca expresie a unui management inteligent al carierei.

Ce poate fi mai frumos, mai motivant pentru a deveni student la studii de licenţă sau de master, decât afirmaţia „toate au un preţ; nici nu ştii sigur de ce investeşti azi, dar fii convins că mâine vei afla”. Depinde doar de tine, spirit efervescent şi neliniştit, să ne cauţi la Facultatea de Psihologie pentru a te sprijini să găseşti căi ale cunoaşterii.

Pentru decizie eşti responsabil tu, stimate student, iar noi cadrele didactice ne angajăm să te însoţim cu competenţă şi pasiune pe calea formarii în profesia de psiholog.

Tuturor, studenţi şi cadre didactice, spirit cutezător şi succes !

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter
GoogleplusGoogleplus