Activitate Didactică

Planul de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022 Licență disponibil în format PDF pentru anul I, II şi III

Planul de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022 Master disponibil în formate PDF pentru anul I și II