Anale. Seria Psihologie

Anale. Seria Psihologie

Anale. Seria Psihologie Revistă publicată cu sprijinul:

 • Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
 • Facultăţii de Psihologie;
 • Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCCCP);
 • Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).

Aceasta se adresează specialiştilor în psihologie, din domeniile:

 • consiliere psihologică şi psihoterapie;
 • psihologie educaţională/ştiinţele educaţiei;
 • psihologia copilului;
 • psihologia sănătăţii;
 • psihologia judiciară;
 • psihosociologie/asistenţă socială;
 • psihologia muncii/organizaţională;
 • psihologia apărării;
 • psihologia interdisciplinară/etică şi deontologie profesională.
anale seria psihologie xvi.i 2018

Revista Anale. Seria Psihologie va avea o periodicitate de două numere pe an.

Revista a fost editat timp de mai mulţi ani, însă începând cu anul 2017, se propune o actualizare a tematicii Analelor.

Fiecare volum este dedicat unei specializări din cele menţionate mai sus.

Primul volum din anul 2017 are ca tema: Psychological counselling and psychotherapy

Scopul revistei Anale. Seria Psihologie este de a disemina rezultatele studiilor, cercetărilor, din mediul universitar, de a promova activitatea practicianului-cercetător din psihologie şi de a promova relaţia între mediul academic şi mediul profesional/social. În acest sens se promovează studiile de cercetare calitativă, cantitativă şi mixtă.

De asemenea, revista promovează activitatea de cercetare a studenţilor, prin elaborarea de lucrări, studii în colaborare cu un cadru didactic sau cu un practician/cercetător.

Annals. Psychology Series is a journal published with the support of:

 • „Tibiscus” University of Timisoara;
 • The Faculty of Psychology;
 • The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy; and
 • The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy.

The journal Annals. Psychology Series addresses all specialists in psychology, from the following domains:

 • psychological counselling and psychotherapy;
 • educational psychology/educational sciences;
 • child psychology;
 • health psychology;
 • judicial psychology;
 • psycho-sociology/social work;
 • labour/organizational psychology;
 • state security and defence psychology; and
 • Interdisciplinary/ethics psychology and professional deontology.

The journal Annals. Psychology Series is published twice a year. It has been edited for many years, but starting with the year 2017, an update of its thematic is proposed. Thus each volume is dedicated to a different subject from the psychology and psychotherapy domains.

For this reason, the first volume, published in 2017, has as theme: Psychological counselling and psychotherapy.

The purpose of the journal Annals. Psychology Series is to disseminate results of studies, researches, from the academic environment, to promote the activity of practitioners-researchers in psychology and to promote a relation between the academic and the social/professional environments. For this reason, studies of qualitative, quantitative and combined research are promoted.

In addition, the journal promotes the students’ research activity, by sustaining the elaboration of papers, studies in collaboration with didactic personnel or a practitioner/researcher.

Editor-in-chief / Fascicle coordinator

Prof. Loredana-Ileana Vîşcu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania moc.liamg@ucsiv.anaderol

Editorial committee

Assoc. prof. Alina Zamoşteanu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Oana Dău-Gaşpar PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Amalia Marinca PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Zvetlana Anghel PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Daniel Muranyi PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Ramona Răducan PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Daniel Ciucur PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Teodor Voicu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Zeno Gozo PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Editorial committee – translations:

Cornelia-Ecaterina CORNEAN Authorized translator and interpret

Editorial committee – students:

Ioana-Eva CĂDARIU Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy

Lucian GÎRNICEANU “Tibiscus” University of Timisoara,   Romania

Robert NEGHINĂ “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Scientific committee

Prof.  Gangloff Bernard PhD Université de Rouen, France

Prof.  Adrian Rachieru PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof.  Dejan Rakovic PhD Life Activities Advancement Center (LAAC), University of Belgrade, Serbia

Prof. Ileana-Cristina Rotaru PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof.  Mihaela Rus PhD “Ovidus” University of Constanta, Romania

Prof.  Ciprian Vălcan PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof.  Loredana-Ileana Vîşcu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof. Clifton Edward Watkins, Jr. PhD University of North Texas, Denton, USA

Assoc. prof. Zeno Gozo PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Mihaela Bucuţă PhD “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania

Assoc. prof. Alina Mazilescu PhD Politehnica University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Corina Muşuroi PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Dughi Tiberiu PhD “Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania

Assoc. prof. Merima Petrovici PhD Ecological University of Bucharest, Romania

Assoc. prof. Alina Zamoşteanu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Daniel Ciucur PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Oana Dău-Gaşpar PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Tanja Nedimovic PhD Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia

Assist. prof. Jelena Prtljaga PhD Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia

Assist. prof. Ramona Răducan PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Psychologist Gabriel Cosmin Balaci PhD Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Psychologist Vlad Brănesc Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Psychotherapist Joanna Hewitt Evans European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP), UK

MD Oana Maria-Popescu The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy, Romania

Număr curent

Coperta/Cover
Gianina Iencuţi
THE IMPORTANCE OF COUNSELLING IN THE IDENTIFICATION OF THE RISK FACTORS OF HIV INFECTION
Loreta Bojana Toma
SOCIAL ADAPTATION IN SCHIZOPHRENIA
Anişoara Geamănu
ELENA M. CASE STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF THE INTEGRATIVE STRATEGIC MODEL OF THE SELF
Petru Omota
THE HISTORY AND ETHIMOLOGY OF THE TERM “EMPATHY”: A PSYCHOTERAPEUTIC VIEWPOINT
Mariana Făină
THE ROLE OF SPIRITUALITY IN ACHIEVING PSYCHOLOGICAL BALANCE
Dejan Raković
TESLA’S INSPIRED HOLISTIC QUESTIONS OF PSYCHOSOMATICS & SPIRITUALITY
Ionela Bucur
SEARCHING FOR AN ANSWER – THE NOVICE PSYCHOTHERAPIST
Ioan Enache
REFERENCE POINTS ON SELF-OBSERVATION
Angela Matyas
THEORETIC REFLECTIONS ON SUBPERSONALITIES AND COMPONENTS OF THE SELF: AN INTEGRATIVE STRATEGIC APPROACH

Arhive

Coperta/Cover
Vlad Brănesc
PARTICULARITIES OF CHILD PSYCHOTHERAPY
Floarea-Diana Sălăgean
PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF CHOOSING A PROFESSION FOR GRADUATES OF TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL, AS SEEN THROUGH THE HOLLAND TEST
Angela Adina Negrean
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Adina Lucia Petruţi
PERSONALITY TRAITS AND AGGRESSION IN EGALITARIAN AND PATRIARCHAL FAMILIES
Ornela Ilin
CHILDHOOD FEARS
Ovidiu Bendorfean
THE ROLE OF NONVERBAL COMMUNICATION IN INTERPERSONAL RELATIONS STRUCTURE OF ADOLESCENTS
Angela Danilov
ABANDONMENT DEFINITION AND CLASSIFICATION
Mihaela Ramona Pătcaş
PARENTAL ALIENATION AND THE IMPORTANCE OF DETECTING IT IN CASES OF MINOR CHILDREN CUSTODY DISPUTE
Adriana Cristina Dolin-Moruz
INTELLIGENCE – FROM THEORY AND EVALUATION TO METHODS FOR IMPROVEMENT

Coperta/Cover
Loredana-IleanaVîşcu, Oana-Maria Popescu
A perspective of the integrative strategic model of the self on brain activity. Internal working models
Vlad Brănesc
The therapeutic relationship in integrative psychotherapy
Ana-Maria Iliuş-Olariu
Attachment, self development and trauma recovery in strategic integrative psychotherapy
Andreea-Alexandra Nicşa
The relationship between birth order and personality
Ramona Răducan
The Morenian theory of personality in the context of humanistic psychology
Adina Lupu
Relationships and couple communication strategies
Letiţia-Nadia Dogaru
The educability of children with special educational needs (SEN) – behaviour intervention plan for dyslalia
Andreea Dolores Mihalca
Motivation of high school graduates for military service enrolment
Delia-Maria Orţan
Women’s sexuality and fear of intimacy according to their marital status
Cuprins

Instrucțiuni pentru autori

Va rugam utilizati modelul urmator: [link 54.5 KB]

Please use the following template: [link 54.5 KB]

Address for correspondence

“ANNALS. PSYCHOLOGY SERIES” JOURNAL

Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara,

300559, Timisoara, 6 Lascăr Catargiu Street,

Timis, Romania

Phone: 0040 0256 494 655

Contact: Loredana-Ileana Vîşcu