Carte de vizită

fp favicon

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Psihologie este una din facultăţile de referinţă ale Universităţii “Tibiscus” din Timişoara. Facultatea de Psihologie a fost înfiinţată în anul 1991, acreditată în 2002 şi reacreditată în 2009, devenind o forţă educaţională şi de cercetare recunoscută atât în interiorul universităţii, cât şi în rândul universităţilor de profil din ţară şi din afara ei.

Odată cu aderarea la Sistemul de la Bolonia (3-2-3), activitatea didactică a fost restructurată astfel încât funcţionăm pe două nivele: primul, de licenţă şi cel de-al doilea, nivel masterat.

În prezent facultatea asigură pregătirea studenţilor la nivel de licenţă prin specializarea Psihologie (3 ani) şi la nivel de masterat (2 ani), prin două programe acreditate: Managementul resurselor umane şi Psihoterapii şi psihologie clinică.

Prin acordurile internaţionale încheiate au fost realizate condiţiile pentru efectuarea de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice, în scop instruire şi de predare, la universităţi partenere din spaţiul european ca Franţa, Germania, Spania sub formă de mobilităţi Erasmus. Implementarea Sistemului de Credite Transferabile (ECTS) ne-a permis dezvoltarea colaborării şi recunoaştere perioadelor de activitate, a disciplinelor studiate şi a rezultatelor obţinute.

Programul de studii universitare de licenţă are ca misiune calificarea de specialist Psiholog, caracterizată prin următoarele competenţe:

antrenarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor psihosociale necesare profesiei de psiholog: inteligenţă socială, inteligenţă emoţională, comunicare, creativitate, asertivitate, empatie, prezentare a sinelui, self-management;
orientarea şi familiarizarea studentului cu domeniul psihoterapiilor: experenţial, clinică, de familie, prin creativitate, transpersonale.
Selecţia disciplinelor de studiu, eşalonarea acestora în funcţie de complexitatea lor, numărul de ore acordat fiecărei discipline este realizată astfel ca la finalizarea studiilor de licenţă, absolvenţii să beneficieze de cunoştinţe teoretice şi practice, care să le permită să desfăşoare activităţi, conform cu Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 492 din data 06/01/2004: Art. 5. – Psihologul cu drept de liberă practică desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;
investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice;
elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;
testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social şi profesional;
interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare.
Temele de cercetare sunt numeroase, adesea complementare între ele. Menţionăm ca fiind deosebite cele legate de:

Fundamentarea politicilor şi strategiilor care vizează comportamentul de risc privind consumului de droguri, alcool, nicotină, agresivitate şi delicvenţă;
Psihologia sănătăţii şi comportamentul de consum al populaţiei.