Cercetare

psihoprofilaxie si psihoterapie existentiala
psihoprofilaxie si psihoterapie existentiala

Grundtvig Workshop - Literacy Education in Prison: Policies, Practices, Ethnographies of a 'Third Space'

Within the period 18-23 November 2013, the “Tibiscus” University of Timisoara organized a Grundtvigworkshop with the title: Literacy Education in Prison: Policies, Practices, Ethnographies of a ‘Third Space’ (GRU-13-GRAT-21-TM), funded by European Commission, through National Romanian Agency (ANPCDEFP).

The workshop was a mix of (i) state of art (research) and state of the play (policies, practices) presentations, (ii) discussions and debate around case studies and critical incidents and (iii) practical work towards developing participatory and motivating literacy education activities and towards identifying tests and tasks relevant for prisoners’ life inside and outside the prison.

The workshop’ s objectives were:

 1. To update literacy educators in prison with latest policies and research
 2. To enable literacy educators to draw a more complex profile of their learners and to assess their needs
 3. To offer a space for literacy educators to bring forwards their experiences and professional puzzles and to be able to draw on other participants’ experiences
 4. To guide and support participants to design learning activities and materials challenging tasks and to identify real life texts to use in their literacy education programmes
 5. To teach participants about embedding other skills for life in literacy education

A total number of 16 participants attended to this workshop, staff from prison systems from Romania, Hungary, Croatia, Malta, Finland, Portugal and Greece.

The workshop results were at the personal level, staff well motivated and self-confident regarding their own educational skills and at professional level, new methodology for literacy education in prison has been acquired.

During the workshopactivities each participant conceptualized a personal and professional development portfolio and a “workshop album” was produced, an output that captures the main results of learning and offer the basis for further learning and development of participants and their network.

Related files:

 • activity posters [download]
 • course support – literacy general [download]
 • course support – literacy discourses policy [download]
 • course support – literacy employability [download]
 • materials – activity card [download]
 • materials – learning diary [download]
 • materials – observation sheets [download]
 • materials – personal presentation guide [download]

Programul Activităților Științifice pe anul 2006-2007

1. Sesiuni de comunicări ştiinţifice:

a. Organizarea şi desfăşurarea Simpozionului Internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie (25-26 mai 2007) în cadrul zilelor Academice Timişene.

Responsabil: conf. dr. Constantin ŢĂRAN

b. Pregătirea şi desfăşurarea Programului „Săptămâna educaţiei internaţionale” (octombrie 2007) sub egida Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi Truvist Enterprizing Foundation (Olanda).

Responsabil: lect. drd. Zvetlana ANGHEL

c. Colaborarea cu Asociaţia Psihologilor din Banat pentru organizarea şi participarea la Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată (în cursul anului universitar 2006-2007)

Responsabil: conf. dr. Partenie ANUCUŢA

d. Organizarea şi desfăşurarea Simpozionului Bibliografic al studenţilor anului II

Responsabil: conf. dr. Constantin ŢĂRAN

2. Conferinţe:

a. Steve B. Adeney, terapeut de familie, Terapie sistemică de familie pentru pacienţii psihiatrici, coordonatorul general al programului Fundaţiei Truvist

b. Dr. Erry Pieters-Korteweg, Strategii de realibitare a pacientului psihiatric şi îngrijirea comunitară

c. Dr. Erry Pieters-Korteweg, Abilităţi de desfăşurare a interviului cu pacienul psihiatric: exerciţii şi analize

d. Rianne de Kleine şi John Robbemond, Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu pacientul psihiatric (diagnostic şi intervenţie pe principii cognitive)

e. Dr. Horia NIŢĂ, Hipnoza şi hipnoza terapeutică, Institutul de Medicină Orientală şi Cercetare Psihosomatică din Elveţia

3.Cerc studenţesc ştiinţific:

Denumirea cercului: Grupul studenţesc de Cercetare Ştiinţifică

Conducătorul cercului: Carina HERBEI (studentă)

Coordonator: Asistent Daniel CIUCUR

Programarea şedinţelor: lunar

Locul: sala 406

Data: ultima vineri din lună

4. Activitate editorială:

a. Anale, vol XIII, Seria Psihologie, 2006: asigurarea cerinţelor de trecere, în urma reevaluării de către CNCSIS într-o categorie superioară

Redactor şef: lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL

b. Editarea şi publicarea volumului 5/2007 „Cercetări şi aplicaţii în psihologie” în care vor fi cuprinse comunicările ştiinţifice de la simpozionul organizat în anul 2007.

Coordonatori: conf. dr. Partenie ANUCUŢA, conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL

c. Editarea revistei studenţeşti Cuget şi simţire (semestrial)

Responsabil: asist. Daniel Ciucur

Consiliul ştiinţific: conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL

d. Editarea culegerii Evaluarea cunoştinţelor la examenul de licenţă din sesiunea februarie 2007 şi iulie 2007 (teste grilă)

Coordonatori: conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL

Autori: prof. dr. Ana PETROIU, prof. dr. Radu RĂDUCAN, conf. dr. Anucuţa PARTENIE, conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. dr. Hermina PETREA, lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL, lect. drd. Gelu V. TODEA, asist. drd. Amalia MARINCA

5. Colaborări ştiinţifice internaţionale:

a. Activarea Convenţiei de cooperare internaţională, încheiată între Universitatea „Tibiscus” Timişoara (nr. 403 din 24.10. 2003), Facultatea de psihologie şi Universitatea din Rouen, Franţa (55/SRI/10/03)

Responsabili: prof. dr. Radu RĂDUCAN, lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU, lect. drd. Gelu V. TODEA

b. Continuarea activităţiilor academice în cadrul Convenţiilor de colaborare internaţională între Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de psihologie şi Universitatea Liberă Independenţă Moldova (U.L.I.M.), Chişinău, Republica Moldova

Responsabili: prof. dr. Ana PETROIU, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL

c. Activarea unei Convenţii de colaborare internaţională între Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de psihologie, (România) şi Education & Trening Centre of the Netherlands (ETCN), Breda (Olanda)

Responsabili: prof. dr. Radu RĂDUCANU, conf. dr. Constantin ŢĂRAN

d. Dezvoltarea activităţilor în cadrul Convenţiei de colaborare între Universitatea „Tibiscus” din Timişoara şi Facultatea Pedagogică Belgrad-Vârşeţ, încheiată în data de 12.05.2006.

Responsabil: conf. dr. Constantin ŢĂRAN, conf. dr. Partenie ANUCUŢA

e. Realizarea de proiecte comune cu Centrul de Studii Postuniversitare şi Educaţie Continuă UPUERE din Madrid

Responsabili: prof. dr. Radu RĂDUCAN, conf. dr. Constantin ŢĂRAN

Secretar ştiinţific,

conf. dr. Constantin ŢĂRAN

Programul de Cercetare Științifice pe anul 2006-2007

Denumirea, coordonarea şi participanţii la programele de cercetare:

1. Triada supradotare, talent şi creativitate (STC)

Coordonator: conf. dr. Ioan BERAR

Colectivul de cercetare: prof. dr. Ana PETROIU, conf. dr. Monica ALBU, conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. dr. Hermina PETREA, asist. drd. Daniel CIUCUR şi studenţii Carina HERBEI, Georgeta Pândei, Mihaela Daniela BOTA, Simona TURBA, Simona CĂTĂU.

Durata cercetării: 2004-2007

Modul de valorificare:

Discuţii şi dezbateri în colectivul de cercetare;

Discuţii şi dezbateri în colectivele scolare;

Comunicări la manifestări ştiinţifice locale şi internaţionale;

Articole publicate în volume colective şi reviste de specialitate;

Referate de etapă;

Pregătirea, tipărirea şi publicarea volumului Precocitate şi supradotare în anul 2007.

2. Tulburări de comportament la adolescenţii consumatori de substanţe psihoactive din zona de vest a României

Coordonator: lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU

Colectivul de cercetare: prof. dr. Ana PETROIU, conf.dr. Monica ALBU, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL, asist. drd. Daniel CIUCUR, psih. Daniel MURANYI

Durata cercetării: octombrie 2003 – decembrie 2007

Modul de valorificare:

Discuţii cu reţeaua de suport DRUG INFO LINE din Timişoara (octombrie 2003 – decembrie 2004);

Întâlniri şi discuţii cu adolescenţi ai liceelor din Timişoara, Lugoj, Arad, Caraansebeş etc. (lunar) (ianuarie – iunie 2005)

Întâlniri cu părinţii adolescenţilor din aceleaşi locaţii (ianuarie – iunie 2005);

Comunicări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane (2005 – 2006);

Articole publicate în volume colective şi reviste de specialitate (2005 – 2006);

Construirea unei pagini în format electronic (Forum de discuţii pentru adolescenţi).

3. Comportamentul de consum al populaţiei

Coordonator: conf. dr. Consantin ŢĂRAN

Colectivul de cercetare: prof. dr. Radu RĂDUCAN, conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. dr. Hermina PETREA, lect. dr. Alina Oana ZAMOŞTEANU, asist. drd. Amalia MARINCA

Durata cercetării: octombrie 2003 – octombrie 2005, cu prelungire până în decembrie 2007

Modul de valorificare:

Referat de etapă, 30 pg. (decembrie 2004)

Articole publicate în volume colective şi reviste de specialitate: 2/an

Tipărirea şi publicarea lucrării Comportamentul de consum şi reclama (2007)

4. Activarea contractului de cercetare încheiat între Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de psihologie şi Schuhfried Ges. m.b.H. Modling (Austria) pentru Evaluarea de itemi ai bateriei de teste sub denumirea „Viena Test System”

Coordonator: lect. drd. Gelu V. TODEA

Colectivul de cercetare: lect. drd. Gelu V. TODEA, asist. dr. Maria CATRINA, asist. drd. Daniel CIUCUR

Durata cercetării: octombrie 2002 – aprilie 2003 cu posibilitate de prelungire prin acte adiţionale, 2006 şi în continuare

Modul de valorificare:

Traducerea şi adaptarea testelor în limba română (2003 – 2004);

Etalonarea pe populaţie românească (2003 – 2004);

Activităţi de cercetare aplicativă (2004 – 2005);

Analiza de itemi şi studii de validare (2005 – 2006);

Utilizarea testelor în pregătirea psihologică a studenţilor;

Publicarea de cercetări pe plan intern şi internaţional.

5. Evaluarea şi stimularea interesului pentru lectură la elevii din ciclul primar şi gimnazial:

Coordonator: conf. dr. Partenie ANUCUŢA

Colectiv de cercetare: conf. dr. Constantin ŢĂRAN, lect. drd. Zvetlana-Mândruţa ANGHEL, lect. drd. Lucia ANUCUŢA, asist. drd. Amalia MARINCA, psih. Adriana FRANŢESCU, psih. Cristian Nelu VERDEŢ, Partenie-Virgil ANUCUŢA, Andreia-Elena ANUCUŢA, studenţi ai Universităţii „Tibiscus” din Timişoara

Durata cercetării: 2005-2007;

Modul de valorificare:

Documentare bibliografică (noiembrie – decembrie 2005);

Discuţii în şcoli cu elevi, cadre didactice şi părinţi cu privire la temă (ianuarie – aprilie 2006);

Construirea unui chestionar de evaluare a interesului pentru lectură a elevilor (mai-septembrie 2006);

Cercetarea şi aplicarea unor metode pentru stimularea interesului pentru lectură (octombrie 2006- iunie 2007);

Participarea la simpozioane şi consfătuiri (pe durata cercetării);

Publicarea cercetărilor teoretice şi aplicative în reviste de specialitate (pe durata cercetării).

6. Competiţia de proiecte Tibiscus 2007 conform calendarului stabilit de Consiliul Ştiinţific al Universităţii.

Secretar ştiinţific,

Conf. Dr. Constantin ŢĂRAN

Planul operaţional de cercetare ştiinţifică pentru anul universitar 2021-2022 al centrului de studii şi cercetări în psihologie nr. 397/25.10.2021 aprobat în şedinţa de senat din 28.10.2021

Nr. crt.DomeniulObiectivActiuni pentru realizarea obiectivuluiCuantificareCosturi estimate/sursa de finantarePersoana responsabilăTermen de indeplinire
1.Cercetare1.1. Implicarea în Conferinţa Naţională a studenţilor din UTTSelectarea studenţilor interesaţi pentru participare şi coordonarea lucrărilorMinimum 1 participant Lect. univ. dr. Amalia-Loredana Marinca1 septembrie 2022
1.2. Realizarea temei de cercetare “Strategii de intervenție în adaptarea academică a studenților la Facultatea de Psihologie”Documentarea teoretică, organizarea cercetării, aplicarea probelor psihologice, realizarea unui articol de cercetare1 articol ISI Proceedings Prof. univ.dr. Loredana-Ileana Vîșcu, Asist. univ. drd. Ioana-Eva Cădariu, Conf. univ. dr. Alina-Oana Morar-Zamoșteanu, stud. Bogdan Iovan, stud. Diana-Maria Simion, stud. Marie Pop1 iunie 2022
1.3. Realizarea temei de cercetare: „Inteligența emoțională și capacitățile cognitiv-emoționale ale studenților”Analiza statistică a datelor colectate, prelucrare și interpretare calitativă, redactarea unui articol de cercetare1 articol și 1 workshop Lect. univ. dr. Amalia-Loredana Marinca, Lect. univ. dr. Oana Dău-Gaşpar, Stud. Cristina-Mariana Drăgan, Stud. Tiberia-Diana Suciu, Stud. Raluca-Alexandra Sandu1 septembrie 2022
1.4. Realizarea temei de cercetare: “Îmbunătățirea calității vieții la persoane vârstnice”Documentarea teoretică, organizarea cercetării, aplicarea probelor psihologice, elaborarea raportului de cercetare  Lect. univ. dr. Oana Dău-Gaşpar, Conf. univ. dr. Alina-Oana Morar-Zamoșteanu, Lect.univ. dr. Daniel Muranyi, Prof. univ.dr. Loredana-Ileana Vîșcu, Stud. Doris Breaz1 iunie 2022
1.5. Realizarea cercetării: “Implicații în evaluarea și asistarea persoanelor implicate în procesul judiciar”Documentarea teoretică, organizarea cercetării, aplicarea probelor psihologice, elaborarea raportului de cercetare  Conf. univ. dr. Alina-Oana Morar-Zamoșteanu, Conf. univ. dr. Cristian Belcea, Lect. univ. dr. Todor Voicu, Lect. univ. dr. Oana Dău-Gaşpar, Lect. univ. dr. Daniel Muranyi, Stud. Doris Breaz31 Iulie 2022
1.6. Realizarea cercetării: „Personalitățile accentuate și pulsiunile la pacienții diagnosticați cu etilism”Documentarea teoretică, organizarea cercetării, aplicarea probelor psihologice, elaborarea raportului de cercetare1 articol ISI Proceedings Lect. univ. dr. Amalia-Loredana Marinca, Conf. univ. dr. Alina-Oana Morar-Zamoșteanu, Stud. Tiberia-Diana Suciu 
1.7. Participarea cadrelor didactice la simpozioane ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde din ţară şi din străinitateIdentificarea manifestărilor ştiinţifice specifice domeniului de activitateMinimum 1 participare Conf. univ. dr. Alina-Oana Morar-Zamoșteanu31 iulie 2022
1.8. Participarea cadrelor didactice la activitatea publicistică în volume colective şi reviste de specialitate Minimum 1 participare  31 iulie 2022
1.9. Realizarea workshop-ului „Psihologia clinică și psihopatologia adultului. Strategii de investigare, diagnostic și intervenție”Informare, moderarea online a workshop-ului.Minimum 10 participanți Lect. univ. dr. Sorin Nica, Lect. univ. dr. Amalia-Loredana Marinca, Conf. univ. dr. Alina-Oana Morar-Zamoșteanu16.04.2022
1.10. Realizarea workshop-ului „Psihoterapia existențială și logoterapia. Sens și responsabilitate în viață și profesie”Informare, moderarea online a workshop-ului.Minimum 10 participanți Lect. univ. dr. Sorin Nica, Lect. univ. dr. Amalia-Loredana Marinca, Conf. univ. dr.Alina-Oana Morar-Zamoșteanu14.05.2022