Colaborări

Parteneriate ale Facultății de Psihologie cu mediul extern

Parteneriate Erasmus cu instituții de învățământ superior:

 • University of Banja Luka, Faculty of Philosphy (Bosnia și Hertzegovina).

Parteneriate Erasmus cu instituții de învățământ superior în curs de finalizare:

 • Universita degli Studi di Salerno (Italy);
 • University of Malta (Malta);
 • Talinn University (Estonia).

Contracte cadru internaționale cu organizații de specialitate din circuitul Erasmus (posibilitatea efectuării de stagii de practică, dar și derularea de proiecte comune):

 • Sinergia Societa Cooperativa Sociale (Italia);
 • Associazione NET (Italia);
 • Desincoop (Portugalia);
 • Univeristy Third Age Ljubljana (Slovenia);
 • Council for Prevention of Juvenile Delinquency (Macedonia);
 • Fondatione Istituto dei Sordi di Torino (Italia);
 • Eurosuccess Consulting (Cipru).

Contracte cadru sau contracte de practică cu organizații de specialitate de la nivel local/ regional/ național (posibilitatea efectuării de stagii de practică, dar și derularea de proiecte comune):

 • Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc;
 • S.E.I. „Alexandru Roșca” din Lugoj;
 • Asociația Institutul de Sexologie, Cluj-Napoca;
 • Centrul Educativ Buziaș;
 • Penitenciarul Timișoara;
 • Cabinet individual de psihologie Cădariu Ioana Eva Timișoara;
 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara;
 • SCPP Chelu&Dău-Gașpar PSI-CO Timișoara;
 • SC Grafoprint SRL Timișoara;
 • Cabinet individual de psihologie Teodor Voicu Timișoara;
 • Liceul LPS „Banatul” din Timișoara;
 • Asociația Horsemotion Timișoara.