Cuvânt înainte

fp zamosteanu
Conf. univ. dr. Alina-Oana ZAMOŞTEANU Decan

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara îşi primeşte actorii educaţionali, studenţi, masteranzi şi cadre didactice, prin Hotărârea Guvernului României nr. 944/11.09.2002 și succesive până la ultimul Raport ARACIS din 30. 06.2016, care acordă calificativul ÎNCREDERE, cu capacitate de școlarizare în primul an de studiu de 75 de studenți, cu valabilitatea până în 30.06.2021.

Cu o istorie bogată, Facultatea de Psihologie a depăşit momentele dificile, s-a dezvoltat, şi-a conturat propriul ei profil şi spaţiu de exprimare pe piaţa ofertelor educaţionale locale, zonale şi naţionale, prin participarea la evaluari succesive ale ARACIS, care au confirmat calitatea activității facultății.

Recunoaşterea şi în medii educaţionale internaţionale îşi are originea în contactele informale între cadre didactice ale facultăţii de psihologie şi parteneri din organizaţii din Austria, Olanda, Republica Moldova, Serbia. Astăzi, studenţi şi cadre didactice ale Facultăţii de psihologie sunt prezenţi prin contracte de parteneriat cu universităţi sau alte instituţii din Franţa, Germania, Grecia, Italia, Spania, prin mobilităţile programului Erasmus, sau prin contacte directe. Studentii facultății au participat in ultimii 4 ani la programe de practică în Spania și studii în Germania.

Viaţa Facultăţii de Psihologie este creaţia unui colectiv de cadre didactice şi studenţi, care au pus împreună pe toată perioada de existenţă, de la înfiinţare până astăzi, nevoia, dorinţa şi priceperea de a îmbogăţi spaţiul psihologiei în zona de vest a ţării. Toate cadele didactice sunt doctori în domeniile psihologie, sociologie, și filosofie și au activități didactice în domeniile de competență.

Studenţii de astăzi ai Facultăţii de psihologie, au motivaţii serioase care rezidă din interferenţa specificului nostru cu alte formări din domeniul socio-uman, pentru care facultatea asigură competențele specifice domeniului precum și cele transversale. Acestea se realizează în spații proprii cu dotare de prestigiu, programe și softuri actualizate ca:

Platforma de evaluare CAS++ (10 posturi, cu acreditarea operatorilor sistemului);
Sistem informatizat PSITEST CABINET (cu șase posturi de lucru și cu dotarea auxiliară – șase seturi de accesorii specializate compatibile- pedalier și manete cu butoane) cu acreditarea operatorului sistemului;
SOFT E-Prime V.2.0 aplicație pentru realizarea montajelor experimentale și a procedurilor de stocare și analiză a datelor;
IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition (versiunea 23) pentru 10 licențe.

Facultatea de Psihologie oferă astăzi programe de studii compatibile cu alte universităţi din sistemul naţional de învăţământ sau din afara ţării. Iată de ce mobilitatea creditelor transferabile oferă oportunitatea deplasării studentului, în funcţie de decizia iniţială sau de opţiunea pe parcursul formării, de la o facultate la alta sau de la o universitate la alta, ca expresie a unui management inteligent al carierei. Acesta se realizează prin Centrul de Consiliere și Orientare a Carierei (CCOC), prin serviciul de Consiliere Educaţională a studenţilor.

Facultatea de Psihologie are parteneriate cu instituţii de profil din străinătate, cum ar fi Universitatea din Novi Sad (Serbia), Universitatea din Belgrad (Serbia), Universitatea din Rouen (Franţa), Universitatea din Salerno, Universitatea din Malta, Institutul Atenian Anthropos, Athena (Grecia), Universitatea Națională de Servicii Publice, Budapesta (Ungaria).

Facultatea de Psihologie oferă oportunitatea de formare a studenților și masteranzilor conform cerințelor actuale ale peței forței de muncă, prin asigurarea practicilor efective în gradinițe, școli, spitale, organizatii sociale, ONG –uri, pe baza contractelor de practică cu instituțiile enumerate și sub coordonarea psihologilor cu competențe certificate de Colegiul Psihologilor din România.

Absolvenții facultății de psihologie pot activa în domenii ocupaţionale conform COR:

  • în domeniul universitar: asistent universitar; lector universitar; conferentiar universitar; profesor universitar;
  • în psihologie aplicată: psiholog în specialitatea psihologie clinica; psiholog în specialitatea consiliere psihologica; psiholog în specialitatea psihoterapie; psiholog în specialitatea psihologia muncii si organizationala; psiholog în specialitatea psihologia transporturilor; psiholog în specialitatea psihologia aplicata în servicii; psiholog în specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psiholog în specialitatea psihopedagogie speciala; psiholog în specialitatea psihologie aplicata în domeniul securitatii nationale; psiholog în specialitatea psihologie judiciara-evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf; psiholog; psihopedagog; expert poligraf; psiholog scolar; consilier în domeniul adictiilor; ofiter control doping; art-terapeut; cercetator în psihologie; asistent de cercetare în psihologie; cercetator în psihopedagogie speciala; asistent de cercetare în psihopedagogie speciala; terapeut occupational.
  • în servicii: expert centre de perfectionare; consilier forta de munca si somaj; expert forta de munca si somaj.