Concursuri didactice - sem. I an univ. 2009/2010

Conferenţiar, post 6
Candidat: Alina Oana Zamoşteanu
-fişa candidatului
-listă lucrări

Detalii privind concursurile didactice:

Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a anunţat scoaterea la concurs, pentru sesiunea ianuarie-februarie 2010, următoarele posturi didactice din Statul de funcţiuni al Facultăţii:
- Poziţia 5: Conferenţiar universitar (disciplinele: Psihologia sănătăţii, Elemente de psihosomatică, Psihologie experimentală şi analiza datelor),
- Poziţia 6: Conferenţiar universitar (disciplinele: Introducere în psihoterapie, Tehnici proiective, Psihodiagnostic),
- Poziţia 16: Lector universitar (disciplinele: Psihoterapie individuală şi de grup, Introducere în psihoterapie, Psihologia familiei),
- Poziţia 22: Asistent universitar (disciplinele: Psihologie socială I, Proiect aplicativ în psihologie organizaţională, Proiect aplicativ abilităţi pedagogice),
- Poziţia 24: Preparator universitar (disciplinele: Psihanaliză, Psihologia muncii).
Concursul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 403/20.XI.2009 şi Renaşterea Bănăţeană nr. 6048/26.XI.2009

Conform Deciziei nr. 1096/4/30.11.2009 a Rectorului Universităţii „Tibiscus” Timişoara, comisia de concurs pentru posturile de preparator universitar, poziţia 24, şi asistent universitar, poziţia 22, a fost compusă din următoarele persoane:
• Prof. univ. dr. Radu Răducan – preşedinte,
• Conf. univ. dr. Partenie Anucuţa – membru,
• Lect. univ. dr. Alina Zamoşteanu – membru,
• Lect. univ. drd. Zvetlana Anghel – membru.
Conform Deciziei nr. 1094/30.11.2009 a Rectorului Universităţii „Tibiscus” Timişoara, comisia de concurs pentru postul de lector universitar a fost compusă din următoarele persoane:
• Prof. univ. dr. Radu Răducan – preşedinte,
• Conf. univ. dr. Partenie Anucuţa – membru,
• Lect. univ. dr. Alina Zamoşteanu – membru,
• Lect. univ. drd. Zvetlana Anghel – membru.

Având în vedere prevederile Legii 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic şi Legea Învăţământului nr. 84/1995, modificată şi republicată, probele pentru ocuparea posturilor didactice de preparator/asistent/lector s-au desfăşurat după următorul calendar:
1. Pentru postul de preparator universitar
Proba scrisă: 14.01.2010, ora 10
Proba orală: 15.01.2010, ora 10
Proba practică: 14.01.2010, ora 15
2. Pentru postul de asistent universitar
Proba scrisă: 14.01.2010, ora 10
Proba orală: 15.01.2010, ora 10
Proba practică: 15.01.2010, ora 15
3. Pentru postul de lector universitar
Prelegere în faţa comisiei de concurs: 14.01.2010, ora 13

Tematica şi bibliografia pentru concursurile pe posturile didactice:
1. Pentru postul de preparator universitar
Disciplina: Psihanaliza
1. Melanie Klein, psihanaliza copiilor
2. Françoise Dolto, psihoterapia copilului
3. Cele două topici ale aparatului psihic
4. Terapia psihanalitică freudiană
Bibliografie
1. Anghel, T. (2007), Curs de psihanaliză, Timişoara, Editura Eurostampa
2. Dolto, F. (2006), Psihanaliza şi copilul, Bucureşti, Editura Trei
3. Freud, S. (2000), OPERE 3, Psihologia inconştientului, Bucureşti, Editura Trei
4. Freud, S. (2005), OPERE 13, Compendiu de psihanaliză, Bucureşti, Editura Trei
5. Freud, S. (2002), OPERE 7, Nevroză, psihoză, perversiune, Bucureşti, Editura Trei
6. Klein, M. (2008), Invidie şi recunoştinţă, Bucureşti, Editura Trei
7. Laplanche, J., Pontalis, J.-B. (1994), Vocabularul psihanalizei, Bucureşti, Editura Humanitas
8. Perron, R. (1997), Istoria psihanalizei, Timişoara, Editura de Vest

Disciplina: Psihologia muncii
1. Analiza muncii orientată pe postul de muncă (job description) şi analiza muncii orientată pe deţinătorul postului de muncă (job specification)
2. Sisteme de apreciere a performanţelor: scale de evaluare, sisteme de comparare, descrieri comportamentale
3. Factori de stres în domeniul profesional
4. Intervenţii de reducere a stresului în domeniul profesional
Bibliografie
1. Fleishman, E. (2008), Ghidul aptitudinilor umane: definirea şi masurarea aptitudinilor umane, Cluj-Napoca, Editura Sinapsis
2. Pitariu, H. (2000), Managementul resurselor umane: Evaluarea performanţelor profesionale, Bucureşti, Editura All
3. Pitariu, H. (2006), Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. Un ghid practic pentru managerii de resurse umane, Bucureşti, Editura Irecson
4. Popa, M. (2008) Introducere în psihologia muncii, Iaşi, Editura Polirom

2. Pentru postul de asistent universitar
Disciplina: Psihologie socială I
1. Sinele şi identitatea socială
2. Procese şi relaţii în grup
3. Rol şi statut social
Bibliografie
1. Golu, P. (1974) Psihologie socială, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică
2. Golu, P. (2000), Fundamentele psiholgiei sociale, Constanţa, Editura Ex Ponto
3. Golu, P. (2004), Psihologia grupurilor sociale şi a fenomenelor colective, Bucureşti, Editura Miron
4. Iluţ, P. (2001), Sinele şi cunoaşterea lui, Teme actuale de psihosociologie, Iaşi, Editura Polirom
5. Malim, T. (2003), Psihologie socială, Bucureşti, Editura Tehnică
6. Moscovici, S. (coord.) (1998), Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Iaşi, Editura Polirom
7. Neculau A. (coord.) (2003), Manual de psihologie socială, Iaşi, Editura Polirom
8. Radu‚ I.‚ Iluţ‚ P.‚ Matei‚ L. (1994), Psihologie socială, Cluj-Napoca, Editura EXE

Disciplina: Proiect aplicativ în psihologie organizaţională
1. Funcţiunile şi funcţiile manageriale ale întreprinderii (funcţiunile şi funcţiile întreprinderii, prevederea, organizarea, decizia şi controlul)
2. Întreprinderea – centru decizional (decizia economică şi procesul decizional, metode şi tehnici de alegere a variantei optime)
3. Comunicarea în activitatea managerială; stiluri de conducere
Bibliografie
1. Bogathy, Z., (2002), Conflictele în organizaţii, Timişoara, Editura Eurostampa
2. Pitariu, H., (1994), Managementul resurselor umane, Bucureşti, Editura All
3. Pugh, D.S., Hickson, D.J., (1994), Managementul organizaţiilor, Editura Codecs
4. Răducan, R., (1999), Resursele Umane şi Psihosociologia Industrială, Editura Eubeea
5. Răducan, R., (2004), Managementul Resurselor umane – elemente de bază, Timişoara, Editura Orizonturi Universitare
6. Răducan, R., Dalotă, M., (1999), Introducere în Managementul Resurselor Umane, Timişoara, Editura Mirton
7. Răducan, R., Răducan, R., (2007), Comunicare organizaţională şi dinamica grupului, Timişoara, Editura Solness

Disciplina: Proiect aplicativ abilităţi pedagogice
1. Observaţia
2. Desenul la copil – tehnică proiectivă
3. Particularităţi de vârstă la copii şi adolescenţi
Bibliografie
1. Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Bucureşti, Editura Polirom
2. Jourdan-Ionescu, C., Lachance, J. (2003), Desenul familiei, Timişoara, Editura Profex
3. Munteanu, A. (1998), Psihologia copilului şi adolescentului, Timişoara, Editura „Augusta”
4. Wallon, P, Cambier, A, Engelhart, D, (2008), Psihologia desenului la copil, Bucureşti, Editura Trei

La concursul pe post s-au înscris următorii candidaţi:
Pentru postul Preparator universitar, poziţia 24 :
• d-na psih. Elisabeta Băcală
• d-na psih. Bătrânca Nicoleta Roxana,
Pentru postul Asistent universitar, poziţia 22:
• d-na psih. Oana Gaşpar Dău
Pentru postul Lector universitar, poziţia 16,
• dl. asist. univ. drd. Daniel Muranyi
Pentru postul Conferenţiar universitar, poziţia 6:
• d-na lect. univ. dr. Alina Zamoşteanu,
Pentru postul Conferenţiar universitar, poziţia 5:
• nu s-a înscris nici un candidat

Potrivit Hotărârii Consiliului Facultăţii de Psihologie Nr. 11689/12.01.2010 cererea de participare la concursul pentru postul Preparator universitar, poziţia 24, a d-nei psih. Bătrânca Nicoleta Roxana a fost respinsă pentru neîndeplinirea criteriului privind pregătirea profesională, prevăzut de art. 4. alin. 2, din Regulamentul privind ocuparea funcţiilor didactice al Facultăţii de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” Timişoara.

Concursurile au fost promovate de către candidații înscrişi. Rezultate examenelor au fost votate şi aprobate în ședința Consiliului Facultăţii de Psihologie din 21.01.2010. Senatul a validat rezultatele concursului în ședința din 04.02.2010.

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter