psiho coperta a

Anale. Seria Psihologie este o revistă publicată cu sprijinul:

 • Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
 • Facultăţii de Psihologie;
 • Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCCCP); şi
 • Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).

Aceasta se adresează specialiştilor în psihologie, din domeniile:

 • consiliere psihologică şi psihoterapie;
 • psihologie educaţională/ştiinţele educaţiei;
 • psihologia copilului;
 • psihologia sănătăţii;
 • psihologia judiciară;
 • psihosociologie/asistenţă socială;
 • psihologia muncii/organizaţională;
 • psihologia apărării; şi
 • psihologia interdisciplinară/etică şi deontologie profesională.

Revista Anale. Seria Psihologie va avea o periodicitate de două numere pe an.

Revista a fost editat timp de mai mulţi ani, însă începând cu anul 2017, se propune o actualizare a tematicii Analelor.

Fiecare volum este dedicat unei specializări din cele menţionate mai sus.

Primul volum din anul 2017 are ca tema: Psychological counselling and psychotherapy

 

Scopul revistei Anale. Seria Psihologie este de a disemina rezultatele studiilor, cercetărilor, din mediul universitar, de a promova activitatea practicianului-cercetător din psihologie şi de a promova relaţia între mediul academic şi mediul profesional/social. În acest sens se promovează studiile de cercetare calitativă, cantitativă şi mixtă.

De asemenea, revista promovează activitatea de cercetare a studenţilor, prin elaborarea de lucrări, studii în colaborare cu un cadru didactic sau cu un practician/cercetător.


Annals. Psychology Series is a journal published with the support of:

 • „Tibiscus” University of Timisoara;
 • The Faculty of Psychology;
 • The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy; and
 • The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy.

The journal Annals. Psychology Series addresses all specialists in psychology, from the following domains:

 • psychological counselling and psychotherapy;
 • educational psychology/educational sciences;
 • child psychology;
 • health psychology;
 • judicial psychology;
 • psycho-sociology/social work;
 • labour/organizational psychology;
 • state security and defence psychology; and
 • Interdisciplinary/ethics psychology and professional deontology.

The journal Annals. Psychology Series is published twice a year. It has been edited for many years, but starting with the year 2017, an update of its thematic is proposed. Thus each volume is dedicated to a different subject from the psychology and psychotherapy domains.

For this reason, the first volume, published in 2017, has as theme: Psychological counselling and psychotherapy.

 

The purpose of the journal Annals. Psychology Series is to disseminate results of studies, researches, from the academic environment, to promote the activity of practitioners-researchers in psychology and to promote a relation between the academic and the social/professional environments. For this reason, studies of qualitative, quantitative and combined research are promoted.

In addition, the journal promotes the students’ research activity, by sustaining the elaboration of papers, studies in collaboration with didactic personnel or a practitioner/researcher.

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter