REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012/2013
(Hotărârea Senatului Universitar din 24.05.2012)

A. TAXE ANUALE (LEI)
Facultatea
Total taxa
Rata I
Rata II
Rata III
Rata IV
Studii universitare de licenţă
Psihologie 2400 700 700 500 500
Studii universitare de master
Psihologie 2800 800 800 600 600

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I în perioada 01.10.2012-18.10.2012
  • Rata II în perioada 20.11.2012-14.12.2012
  • Rata III în perioada 04.03.2013-18.03.2013
  • Rata IV în perioada 18.04.2013-06.05.2013

Pentru depăşirea perioadei de plată se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.
Pentru achitarea integrală a taxei, nu mai târziu de sfârşitul lunii octombrie 2012, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei.

Neachitarea în termen a fiecărei rate, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

B. TAXE DIVERSE (LEI)
1. Înscriere (la studii universitare de licenţă sau master) 80
2. Înmatriculare (la studii universitare de licenţă sau master) 70
3. Reînmatriculare după întreruperea studiilor, repetare sau după exmatriculare
Obs. Întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizarea peste 30 de zile
400
200
4. Înmatriculare pe bază de transfer 400
5. Repetarea examenelor (nepromovate/neprezentate):
-prima repetare
-a doua repetare
-a treia repetare şi reexaminări speciale (în sesiune prelungită)

75
150
200
6. Taxă colocvii (a doua, a treia şi a patra programare) 75
7. Examen de diferenţă 75
8. Examen de licenţă 900
9. Examen de disertaţie 600
10. Întocmirea dosarului de licenţă/disertaţie 200
11. La retragerea/exmatricularea din facultate (taxele achitate nu se returnează), iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhivă, după data de 31 octombrie 50/an
12. Taxă pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhivă, după data de 31 octombrie, a celui de-al doilea an de la finalizarea studiilor universitare de licenţă/master 50/an
13. Eliberarea duplicatelor actelor de studii 200
14. Eliberarea programelor analitice 600
15. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20/şedinţă
16. Eliberare certificat de competenţă lingvistică 200
17. Taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă (maxim 48 de ore) a adeverinţei de certificare (autenticitate) a diplomei de licenţă/master 100
18. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă (maxim 3 zile), cu aprobarea cererii de către rectorul universităţii 100
19. Taxă pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile 250
20. Obţinerea de credite suplimentare - după algoritmul taxa_anuală/60*număr_credite_pe_disciplină conform algoritm

Activităţile cuprinse în lista de la punctul B se pot desfăşura numai după achitarea taxei respective.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (vezi orar) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter