REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2011/2012
(Hotărârea Senatului Universitar din 03.03.2011)

(Notă: Senatul universităţii poate modifica taxele anual, conform legii)
A. TAXE ANUALE (LEI)
Facultatea
Total taxa
Rata I
Rata II
Rata III
Rata IV
Studii universitare de licenţă
Psihologie 2000 700 300 700 300
Studii universitare de master
Psihologie 2600 800 500 800 500

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/2012 se achită eşalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I în perioada 03.10.2011-18.10.2011
  • Rata II în perioada 21.11.2011-15.12.2011
  • Rata III în perioada 01.03.2012-16.03.2012
  • Rata IV în perioada 18.04.2012-04.05.2012

Pentru depăşirea perioadei de plată se percep penalizări de 1% pe zi, până la 25% din suma datorată.

Pentru achitarea integrală a taxei, nu mai târziu de sfârşitul lunii octombrie 2011, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei.

Neachitarea în termen a fiecărei rate, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

B. TAXE DIVERSE (LEI)
1. Înscriere (la studii universitare de licenţă sau master) 50
2. Înmatriculare (la studii universitare de licenţă sau master)
50
3. Reînmatriculare după întreruperea studiilor sau după exmatriculare
Obs. Întrerupere din cauze medicale: sarcină, spitalizarea peste 30 de zile
400
200
4. Înmatriculare pe bază de transfer 400
5. Taxă examene:
-prima programare
-a doua programare
-a treia programare
-a patra programare la reexaminări speciale (în sesiune prelungită)

50
100
125
150
6. Taxă colocvii (a doua, a treia şi a patra programare) 75
7. Mărire de notă 100
8. Examen de diferenţă 75
9. Examen de licenţă 900
10. Examen de disertaţie 600
11. Întocmirea dosarului de licenţă/disertaţie 200
12. Retragerea din facultate (taxa achitată nu se returnează)
Obs. În perioada 1-31 octombrie, pentru studenţii admişi în anul I an univ. 2011/2012
Obs. După 1 noiembrie, pentru studenţii admişi în anul I an univ. 2011/2012
200
0
100
13. Eliberarea duplicatelor actelor de studii 200
14. Eliberarea situaţiilor şcolare (la cerere) 50/an de studiu
15. Eliberarea programelor analitice 600
16. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 20/şedinţă
17. Eliberare certificat de competenţă lingvistică 200
18. Obţinerea de credite suplimentare - după algoritmul taxa_anuală/60*număr_credite_pe_disciplină conform algoritm

Activităţile cuprinse în lista de la punctul B se pot desfăşura numai după achitarea taxei respective.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (program Luni-Vineri 10-16) sau direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - Raiffeisen Bank
RO 33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter