Coperta/Cover

Gianina Iencuţi
THE IMPORTANCE OF COUNSELLING IN THE IDENTIFICATION OF THE RISK FACTORS OF HIV INFECTION

Loreta Bojana Toma
SOCIAL ADAPTATION IN SCHIZOPHRENIA

Anişoara Geamănu
ELENA M. CASE STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF THE INTEGRATIVE STRATEGIC MODEL OF THE SELF

Petru Omota
THE HISTORY AND ETHIMOLOGY OF THE TERM “EMPATHY”: A PSYCHOTERAPEUTIC VIEWPOINT

Mariana Făină
THE ROLE OF SPIRITUALITY IN ACHIEVING PSYCHOLOGICAL BALANCE

Dejan Raković
TESLA’S INSPIRED HOLISTIC QUESTIONS OF PSYCHOSOMATICS & SPIRITUALITY

Ionela Bucur
SEARCHING FOR AN ANSWER - THE NOVICE PSYCHOTHERAPIST

Ioan Enache
REFERENCE POINTS ON SELF-OBSERVATION

Angela Matyas
THEORETIC REFLECTIONS ON SUBPERSONALITIES AND COMPONENTS OF THE SELF: AN INTEGRATIVE STRATEGIC APPROACH

Editor-in-chief / Fascicle coordinator

Prof. Loredana-Ileana Vîşcu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania 

Editorial committee

Assoc. prof. Alina Zamoşteanu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Oana Dău-Gaşpar PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Amalia Marinca PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Zvetlana Anghel PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Daniel Muranyi PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Ramona Răducan PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Daniel Ciucur PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Teodor Voicu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Zeno Gozo PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Editorial committee - translations:

Cornelia-Ecaterina CORNEAN Authorized translator and interpret

Editorial committee - students:

Ioana-Eva CĂDARIU Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy

Lucian GÎRNICEANU “Tibiscus” University of Timisoara,   Romania

Robert NEGHINĂ “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Scientific committee

Prof.  Gangloff Bernard PhD Université de Rouen, France

Prof.  Adrian Rachieru PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof.  Dejan Rakovic PhD Life Activities Advancement Center (LAAC), University of Belgrade, Serbia

Prof. Ileana-Cristina Rotaru PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof.  Mihaela Rus PhD “Ovidus” University of Constanta, Romania

Prof.  Ciprian Vălcan PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof.  Loredana-Ileana Vîşcu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Prof. Clifton Edward Watkins, Jr. PhD University of North Texas, Denton, USA

Assoc. prof. Zeno Gozo PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Mihaela Bucuţă PhD “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania

Assoc. prof. Alina Mazilescu PhD Politehnica University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Corina Muşuroi PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assoc. prof. Dughi Tiberiu PhD “Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania

Assoc. prof. Merima Petrovici PhD Ecological University of Bucharest, Romania

Assoc. prof. Alina Zamoşteanu PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Daniel Ciucur PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Oana Dău-Gaşpar PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Assist. prof. Tanja Nedimovic PhD Preschool Teacher Training College "Mihailo Palov" in Vrsac, Serbia

Assist. prof. Jelena Prtljaga PhD Preschool Teacher Training College "Mihailo Palov" in Vrsac, Serbia

Assist. prof. Ramona Răducan PhD “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Psychologist Gabriel Cosmin Balaci PhD Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Psychologist Vlad Brănesc Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, “Tibiscus” University of Timisoara, Romania

Psychotherapist Joanna Hewitt Evans European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP), UK

MD Oana Maria-Popescu The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy, Romania

 

Address for correspondence

“ANNALS. PSYCHOLOGY SERIES” JOURNAL

Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara,

300559, Timisoara, 6 Lascăr Catargiu Street,

Timis, Romania

Phone: 0040 0256 494 655

Contact person: Loredana-Ileana Vîşcu

 

psiho coperta a

Anale. Seria Psihologie este o revistă publicată cu sprijinul:

 • Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;
 • Facultăţii de Psihologie;
 • Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie (CCCCP); şi
 • Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).

Aceasta se adresează specialiştilor în psihologie, din domeniile:

 • consiliere psihologică şi psihoterapie;
 • psihologie educaţională/ştiinţele educaţiei;
 • psihologia copilului;
 • psihologia sănătăţii;
 • psihologia judiciară;
 • psihosociologie/asistenţă socială;
 • psihologia muncii/organizaţională;
 • psihologia apărării; şi
 • psihologia interdisciplinară/etică şi deontologie profesională.

Revista Anale. Seria Psihologie va avea o periodicitate de două numere pe an.

Revista a fost editat timp de mai mulţi ani, însă începând cu anul 2017, se propune o actualizare a tematicii Analelor.

Fiecare volum este dedicat unei specializări din cele menţionate mai sus.

Primul volum din anul 2017 are ca tema: Psychological counselling and psychotherapy

 

Scopul revistei Anale. Seria Psihologie este de a disemina rezultatele studiilor, cercetărilor, din mediul universitar, de a promova activitatea practicianului-cercetător din psihologie şi de a promova relaţia între mediul academic şi mediul profesional/social. În acest sens se promovează studiile de cercetare calitativă, cantitativă şi mixtă.

De asemenea, revista promovează activitatea de cercetare a studenţilor, prin elaborarea de lucrări, studii în colaborare cu un cadru didactic sau cu un practician/cercetător.


Annals. Psychology Series is a journal published with the support of:

 • „Tibiscus” University of Timisoara;
 • The Faculty of Psychology;
 • The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy; and
 • The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy.

The journal Annals. Psychology Series addresses all specialists in psychology, from the following domains:

 • psychological counselling and psychotherapy;
 • educational psychology/educational sciences;
 • child psychology;
 • health psychology;
 • judicial psychology;
 • psycho-sociology/social work;
 • labour/organizational psychology;
 • state security and defence psychology; and
 • Interdisciplinary/ethics psychology and professional deontology.

The journal Annals. Psychology Series is published twice a year. It has been edited for many years, but starting with the year 2017, an update of its thematic is proposed. Thus each volume is dedicated to a different subject from the psychology and psychotherapy domains.

For this reason, the first volume, published in 2017, has as theme: Psychological counselling and psychotherapy.

 

The purpose of the journal Annals. Psychology Series is to disseminate results of studies, researches, from the academic environment, to promote the activity of practitioners-researchers in psychology and to promote a relation between the academic and the social/professional environments. For this reason, studies of qualitative, quantitative and combined research are promoted.

In addition, the journal promotes the students’ research activity, by sustaining the elaboration of papers, studies in collaboration with didactic personnel or a practitioner/researcher.

Coperta/Cover

Vlad Brănesc
PARTICULARITIES OF CHILD PSYCHOTHERAPY

Floarea-Diana Sălăgean
PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF CHOOSING A PROFESSION FOR GRADUATES OF TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL, AS SEEN THROUGH THE HOLLAND TEST

Angela Adina Negrean
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Adina Lucia Petruţi
PERSONALITY TRAITS AND AGGRESSION IN EGALITARIAN AND PATRIARCHAL FAMILIES

Ornela Ilin
CHILDHOOD FEARS

Ovidiu Bendorfean
THE ROLE OF NONVERBAL COMMUNICATION IN INTERPERSONAL RELATIONS STRUCTURE OF ADOLESCENTS

Angela Danilov
ABANDONMENT DEFINITION AND CLASSIFICATION

Mihaela Ramona Pătcaş
PARENTAL ALIENATION AND THE IMPORTANCE OF DETECTING IT IN CASES OF MINOR CHILDREN CUSTODY DISPUTE

Adriana Cristina Dolin-Moruz
INTELLIGENCE – FROM THEORY AND EVALUATION TO METHODS FOR IMPROVEMENT


Coperta/Cover

Loredana-IleanaVîşcu, Oana-Maria Popescu
A perspective of the integrative strategic model of the self on brain activity. Internal working models

Vlad Brănesc
The therapeutic relationship in integrative psychotherapy

Ana-Maria Iliuş-Olariu
Attachment, self development and trauma recovery in strategic integrative psychotherapy

Andreea-Alexandra Nicşa
The relationship between birth order and personality

Ramona Răducan
The Morenian theory of personality in the context of humanistic psychology

Adina Lupu
Relationships and couple communication strategies

Letiţia-Nadia Dogaru
The educability of children with special educational needs (SEN) – behaviour intervention plan for dyslalia

Andreea Dolores Mihalca
Motivation of high school graduates for military service enrolment

Delia-Maria Orţan
Women’s sexuality and fear of intimacy according to their marital status

Cuprins

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter