Examenul de Licenţă - Psihologie - sesiunea septembrie 2016

01 August 2016

ANUNŢ IMPORTANT

EXAMENUL DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 SE DESFĂŞOARĂ ÎN PERIOADA 19.09 - 21.09.2016.

Absolvenţii care se înscriu la examenul de licenţă, vor depune, la secretariatul facultăţii de psihologie, în perioada 12.09 - 15.09.2016, dosarul de înscriere care va conţine următoarele acte:

 • Cerere tip de înscriere (de la secretariatul facultăţii);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării;
 • Nota de lichidare (de la secretariatul facultăţii);
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Foaia matricolă de la liceu în original;
 • Copii legalizate după certificatele de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 • 3 fotografii 3/4;
 • Copie xerox după cartea de identitate, nr.telefon;
 • Certificatul de competenţă lingvistică;
 • Chitanţa de achitare a taxei de întocmire a dosarului de licenţă;
 • Chitanţa de achitare a taxei de licenţă;

Lucrarea de licenţă - un exemplar cu referatul coordonatorului, cu nota propusă şi un CD cu lucrarea în format pdf. neparolat până în 15.09.2016.

CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ

SESIUNEA septembrie 2016

12.09 – 15.09.2016 - Depunerea dosarului de înscriere şi a lucrării de licenţă (printată un exemplar față/verso, însoţită de referatul  coordonatorului ştiinţific, declarația de autenticitate și CD cu lucrarea în PDF neparolată) la secretariatul Facultăţii de Psihologie

19.09.2016 - Examen scris (grilă) la: Bazele teoretice ale psihologiei şi la o disciplină din domeniul de specialitate (ora 10,00 – 13,00)

19.09.2016 - Afişarea rezultatelor la proba scrisă (ora 16,00)

20.09.2016 - Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisă (ora 9,00 – 15,00)

20.09.2016 - Analiza şi soluţionarea contestaţiilor (ora 15,00 – 16,00)

21.09.2016 - Susţinerea lucrării de licenţă  (de la ora 10,00 conform programării după afişarea rezultatelor probei scrise)

21.09.2016 - Afişarea rezultatelor finale ale examenului de licenţă (ora 16,00)

Notă. Conform regulamentului în vigoare nu se admit contestaţii la proba orală.

COMISIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

PREŞEDINTE

prof.univ.dr. Loredana-Ileana VÎȘCU - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

MEMBRI

lect.univ.dr. Daniel CIUCUR - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

lect.univ.dr. Amalia - Loredana MARINCA - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

lect.univ.dr. Ramona RĂDUCAN - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

SECRETAR

lect.univ.dr. Oana DĂU-GAȘPAR - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

COMISIA DE ANALIZĂ ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

(pentru examenul de licenţă)

PREŞEDINTE

prof.univ.dr. Adrian RACHIERU - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

MEMBRI

conf.univ.dr. Zeno GOZO - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

lect.univ.dr. Oana DĂU-GAȘPAR - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

COMISIA DE SUPRAVEGHERE LA PROBA SCRISĂ

lect.univ.dr. Daniel CIUCUR - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

lect.univ.dr. Daniel MURANYI- Univ. „Tibiscus” din Timişoara

lect.univ.dr. Ramona RĂDUCAN - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

lect.univ.dr. Oana DĂU-GAȘPAR - Univ. „Tibiscus” din Timişoara

Contact

 • Adresă:
  Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256202930

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter