În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Psihologie, candidaţi la examenul de licenţă

01 Iulie 2014

Certificatele de competenţă lingvistică (limba engleză) necesare completării dosarului de licenţă se obţin în urma susţinerii examenului de competenţă lingvistică cu Comisia din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică va avea loc în următoarele date:

  • 03.07. 2014, de la ora 12, sala 301
  • 04.07.2014, de la ora 1630, sala 301.

Examenul de competenţă lingvistică se va susţine după achitarea taxei de eliberare a certificatelor la casieria universităţii.

Prezentarea duplicatului chitanţei la secretariatul Facultăţii de Psihologie este obligatorie până în data de

  • 03.07. 2014, ora 11 pentru studenţii care susţin examenul în 03.07. 2014;
  • 04.07.2014, ora 15 pentru studenţii care susţin examenul în 04.07. 2014.

Dacă absolventul deţine certificat de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie specializată internaţională, recunoaşterea acestuia se face de către Comisia pentru acordarea certificatului de competenţă lingvistică din universitate, prin prezentarea certificatului original şi copie simplă (pentru conformitate), fără achitarea taxei de competenţă lingvistică.

Contact

  • Adresă:
    Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara

Conectaţi-vă cu noi

FacebookFacebook
TwitterTwitter