VOLUME XXIV / YEAR 2015

COVER 1
COVER 2
CASIMIRO BENITO NAVARRO OJEDA – LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN EN LOS JUZGADOS DE PAZ (Acts of Conciliation in Peace Judgments)
MARIUS DR?GHICI – CÂTEVA OBSERVA?II ASUPRA OPEREI LUI MONTESQUIEU (Some Observations on Montesquieu?s Works)
CONSTANTIN MIHAI – LA MÉTAPHYSIQUE ET LA CONNAISSANCE IMMÉDIATE (Metaphysics and the Immediate Knowledge)
CLAUDIU-FLORIN BAN – CONDI?IILE DE VALIDITATE ALE CONSIM??MÂNTULUI CONFORM NOULUI COD CIVIL (Validity Conditions of Consent According to the New Civil Code)
NICOLAE PAN? – PROTEC?IA CONSUMATORILOR ÎN DOMENIUL ASIGUR?RILOR OBLIGATORII (Consumer Protection in Insurance)
MARIUS DR?GHICI – ROLUL REGISTRATORULUI ÎN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIAR? A DREPTURILOR TABULARE (Registrar?s Role in the Application Procedures in Land Registry)
CARLOS EDUARDO MALDONADO – LE SOUCI DE LA VIE ET LES POSSIBILITÉS (Worries of Life and Posibilities)
DIANA P?TRA?CU-DUMA – DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI NR.1896/2006 PRIVIND INSTITUIREA PROCEDURII EUROPENE A SOMA?IEI DE PLAT? (Scope Of Regulation No.1896 / 2006 on the Establishment of Procedure of the European Order of Payment Summons)
LIST OF AUTHORS