Studii Universitare

Pentru anul universitar 2021/2022, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I

Perioada de înscriere: 01-29 iulie 2021
Concurs şi afişare rezultate: 30 iulie 2021
Depunere contestații: 30 iulie 2021
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2021

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2021. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 01-22 septembrie 2021
Concurs şi afişare rezultate: 23 septembrie 2021
Afișare rezultate după contestații: 23 septembrie 2021

În perioada 30-31 iulie 2021 și 29–30 septembrie 2021, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022 prima rata din taxa anuală trebuie achitată până la data de 24.09.2021, după care se percep penalități.

Detalii despre taxe www.tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie

Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2021 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

  • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Copie carte de identitate;
  • Adeverinţă medicală;
  • Trei fotografii tip buletin de identitate.

Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia atașată.

IMPORTANT

Admiterea la programul de studii de licenţă se face prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.